Dr Ayman Abdelhaq

Dr Ayman Wajdi specjalizuje się w periodontologii, implantologii i implantoprotetyce. Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. W latach 2002-2005 odbywał staż specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJCM i uzyskał tytuł specjalisty z periodontologii.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował między innymi w Centralnym Ambulatorium Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej oraz Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJCM w Krakowie. Od 2002 roku prowadzi w Krakowie prywatną praktykę, gdzie leczy pacjentów z kraju i z zagranicy. Ukończył szereg praktycznych szkoleń z zakresu periodontologii, implantologii oraz stomatologii ogólnej w wiodących ośrodkach w Polsce i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Nadrzędnym celem jaki sobie stawia w swojej pracy jest zapewnienie wysokiej jakości leczenia, zgodnie z najnowszymi trendami w stomatologii światowej. Stawia na profilaktykę i całościowe spojrzenie na zdrowie oraz jego związek z trybem życia.

Członek towarzystw naukowych: Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), German Society of Oral Implantology (DGOI) oraz International Team for Implantology (ITI).