Etapy leczenia ortodontycznego

 • Konsultacja pacjenta
 • Ocena zdjęć rtg i pantomograficznego i cefalometrycznego
 • Pobranie skanów na modele diagnostyczne
 • Omówienie planu leczenia ortodontycznego
 • Założenie separatorów (w przypadku aparatów stałych)
 • Założenie aparatu stałego lub ruchomego
 • Instruktaż postępowania
 • Kontrolne wizyty ortodontyczne
 • Zdjęcie aparatu
 • Wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia ortodontycznego
 • Zabiegi higienizacyjne