Dr Bogdan Kamiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizacja 1° ze stomatologii ogólnej i specjalizację 2° z protetyki stomatologicznej.

Od ukończenia studiów pracuję w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, gdzie przez lata zdobywałem kwalifikacje i umiejętności. Do stycznia 2014 kierowałem tą placówką przekazując swoją wiedzę i doświadczenie młodszym adeptom sztuki stomatologicznej. Od wielu lat kieruję specjalizacjami z zakresu protetyki stomatologicznej.

W latach 1995 – 1996 w ramach misji ONZ pracowałem jako lekarz dentysta w Syrii i Izraelu.
Praktykę prywatną prowadzę od 1992 roku. Ponieważ leczę już trzecie pokolenie pacjentów mogę o sobie powiedzieć, że jestem stomatologiem rodzinnym.

Oprócz działalności leczniczej i dydaktycznej zajmuję się również działalnością naukową biorąc czynny udział w zjazdach i sympozjach oraz publikując artykuły w prasie fachowej.

W czerwcu 2012 uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie umiejętności oraz indywidualne traktowanie pacjenta pozwalają mi leczyć dając pełny uśmiech każdemu pacjentowi.