Gabinet Ortodontyczny Agnieszka Golarz-Nosek oferuje badania radiologiczne w wersji 2D oraz 3D.

Wszystkie badania wydawane są na CD lub DVD. Do każdego badania dołączamy bezpłatne oprogramowanie

Dlaczego należy wykonać RTG pantomograficzne?

Zdjęcie rentgenowskie pozwala na ocenę stanu kości twarzoczaszki, stawów skroniowo-żuchwowych, zatok szczękowych zębów i przyzębia. Umożliwia wykrycie wczesnych ognisk próchnicy, obecności zębów zatrzymanych, zmian zapalnych zlokalizowanych przy wierzchołkach korzeni, ropni, torbieli i zmian nowotworowych. RTG pantomograficzne umożliwia obserwację stopnia mineralizacji zębów, nieprawidłowości w budowie korzeni zębów, umiejscowienie zębów zatrzymanych. Ze względu na fakt, że zdjęcia te uwidaczniają wszystkie zęby, są bardzo przydatne przy planowaniu leczenia ortodontycznego, implantologicznego czy też protetycznego.

Zdjęcie cefalometryczne

Wykorzystane do badań czaszki i kości twarzy. Pozwala na planowanie leczenia ortodontycznego i skojarznego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego

Zastosowanie Tomografii Komputerowej w ortodoncji

Dzięki tomografii komputerowej możliwe jest precyzyjne określenie położenia i kształtu zębów zatrzymanych, nadliczbowych i dodatkowych, zwłaszcza w przypadkach kiedy obrazowanie innymi metodami radiologicznymi nie jest wystarczające do zaplanowania leczenia.

Dane z badania przesyłane są do oprogramowania komputerowego umożliwiającego wirtualne planowanie przesunięć zębowych oraz wykonanie specjalnych szyn za pomocą których staje się możliwe bardzo dokładne naklejenie zamków na powierzchni zębów. Tomografia komputerowa pozwala na precyzyjną ocenę obszarów kostnych, stawów skroniowo-żuchwowych w tym ocenę kształtu powierzchni stawowych, szerokości szpary stawowej, ruchomości głowy żuchwy w zwarciu i rozwarciu.

Badania 2D

  • pantomograficzne przeglądowe,
  • pantomograficzne program pediatryczny ( redukcja dawki)
  • cefalometryczne (tele boczne)
  • czaszki PA, AP
  • nadgarstka

Badania 3D

  • szczęk
  • żuchwy
  • szczęki i żuchwy
  • twarzoczaszki (17 cm)

Często zadawane pytania

Jak przygotować się do badania?

Badanie nie wymaga od pacjenta specjalnych przygotowań. Nie ma wobec tego konieczności wykonywania wcześniejszych badań.

Czy badanie radiologiczne jest bezpieczne?

Tak, nowoczesne aparaty rentgenowskie nie zagrażają zdrowiu badanych, a w razie konieczności mogą być wykonywane wielokrotnie. Wiek również nie jest przeszkodą. Badanie jednak nie jest przeprowadzane u kobiet w ciąży.

Czy są informacje, które należy zgłosić przed badaniem?

Informacja o ciąży oraz wcześniejszym badaniu radiologicznym.

Czy są możliwe powikłania po badaniu?

Zgodnie z wcześniejszym punktem nie. Ciąża pozostaje jednym przeciwwskazaniem do wykonania badania.