Logo gabinetu ortodontycznego Agnieszki Golarz Nosek - Ortodonta Kraków

Leczenie ortodontyczne

Pacjentka leczona ortodontycznie w połączeniu z leczeniem protetycznym. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono:

  • zgryz krzyżowy w odcinku bocznym po stronie prawej (6 górna prawa)
  • stłoczenie w łuku dolnym
  • starcie patologiczne szkliwa zębów przednich w łuku górnym i dolnym.
  • starte patologicznie siekacze odbudowano materiałem kompozytowym

Brakujący ząb nr 4 po stronie prawej, został odbudowany mostem adhezyjnym (rodzaj uzupełnienia protetecznego, nie wymagającego szlifowania zębów sąsiednich).

Przed leczeniem ortodontycznym

Efekt po skojarzonym leczeniu ortodontyczno-protetycznym

  • Brzegi siekaczy górnych jedynek zostały odbudowane materiałem kompozytowym.
    Brakujący ząb nr 4 po stronie prawej został odbudowany mostem adhezyjnym
    nie wymagającym szlifowania zębów sąsiednich