Piezokortykotomia

To chirurgiczna metoda wspomagania ortodontycznego ruchu zębów. Stosowana jest celem zmniejszenia oporu kości w kierunku ruchu przesuwanego zęba, co powoduje zmniejszenie przewidywanego czasu leczenia ortodontycznego. Technika ta redukuje ryzyko resorpcji korzeni zębów. Zabieg polega na precyzyjnym cięciu pionowym i poziomym kości względem położenia korzeni zębów. Wybór techniki cięcia wymaga dokładnej diagnostyki przedzabiegowej, na której wymagane jest wykonanie technik obrazowania radiologicznego CT (tomografia komputerowa) celem oceny pożądanego kierunku przesunięcia zęba.