Logo gabinetu ortodontycznego Agnieszki Golarz Nosek - Ortodonta Kraków

Leczenie ortodontyczne wspomagane chirurgicznie

Pacjentka leczona z powodu wady gnatycznej. Nadmiernego wzrostu doprzedniego żuchwy i zahamowanego wzrostu doprzedniego szczęki. Po wyrównaniu łuków zębowych aparatami stałymi, przeprowadzony został chirurgiczny zabieg dwuszczękowy. 

Obecnie pacjentka przygotowywana jest do leczenia protetycznego.

Przed leczeniem ortodontycznym

Efekt po lececzniu chirurgicznym