Logo gabinetu ortodontycznego Agnieszki Golarz Nosek - Ortodonta Kraków

Leczenie ortodontyczne. Pacjent lat 11.

Pacjent rozpoczął leczenie w wieku lat 11 z powodu całkowitego braku miejsca dla górnych i dolnych kłów. W pierwszym etapie, poszerzony został górny łuk zębowy przy użyciu aparatu stałego cementowanego do zębów bocznych. W drugim etapie założono aparaty stałe w łuku górnym i dolnym, służące do uszeregowania zębów.

Nie została idealnie skorygowana linia symetrii w łuku górnym. Wymagała ona korekty szerokości górnego lewego siekacza, ale pacjent nie wyraził zgody na dalszą korektę i leczenie na tym etapie zostało zakonczone.

Przed leczeniem ortodontycznym

Po leczeniu ortodontycznym